Faciliteter

Vi har mange fællesfaciliteter, som er til rådighed for kollegiets beboere.

På kollegiet har vi fælles vaskerum, med 5 vaskemaskiner og 2 tørretumblere, som betales over sms fra din mobil.
Vi har en fælles bålplads, grønne arealer til fri afbenyttelse, samt en volleyballbane, som bliver rigt benyttet om sommeren.
Desuden har vi et fælleshus som kan lejes af kollegiets beboere ved at kontakte lokaleudvalget. Der er plads op til 40 personer.